Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükseltme Kriterlerini Karşılamaktadır.
BİLİMSEL PROGRAM

11:00 - 18:00 Kurs Salon - A
Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon
11:00 - 18:00 Kurs Salon - B
Damariçi Kateter Yönetimi ve Güvenli İnfüzyon
11:00 - 18:00 Kurs Salon - C
Sürekli Renal Replasman Tedavisi
18.30 - 19.00 Açılış Oturumu
09.00- 09.10 Atatürk'ü Anma Oturumu
09.10- 10.10 Panel: Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalarda Köprüleri Nasıl Kuralım?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuray ENÇ ve Doç. Dr. Emine KOL

Kanıta Dayalı Hemşirelik
Prof. Dr. Ükke KARABACAK
Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
Doç. Dr. Banu TERZİ
Yoğun Bakımda Kanıtların Uygulamaya Aktarılmasındaki Güçlükler
Hem. Duygu SUYUN
10.10- 10.40 Konferans: Yoğun Bakımda Kalite İndikatörleri
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Adriano FRIGANOVIÇ, RN, BsN, MA, PhD (President WFCCN)
10.40- 11.10 Kahve Arası & Stant Turu
11.10- 11.40 Konferans: Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarının ve İAD’nin Önlenmesinde Kanıta Dayalı Bakım
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Banu TERZİ
Abdulkareem IBLASI, RN, MSN, PhD
11.40-12.40 Panel: COVID-19 Pandemi Deneyimleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yalım DİKMEN, Uzm. Hem. Berrin BULUT ÇEPNİ

Birleşik Arap Emirlikleri Örneği
Odoyo MBOGA, KRCHN, KRCCN, KRS
Avustralya Örneği
Asuman SALKAYA, Critical Care Nurse Educator/Associate Lecturer
Kıbrıs Örneği
Dr. Hem. Berna ARİFOĞLU
12.40- 13.40 Öğle Yemeği
13.40- 14.40 Panel: Ağrı, Ajitasyon ve Deliryum Yönetiminde Kanıta Dayalı Bakım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuğhan UTKU ve Uzm. Hem. Nazmiye Filiz ÇORBACIOĞLU

Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi
Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Yoğun Bakımda Sedasyon Yönetimi
Doç. Dr. Sevilay ERDEN
Yoğun Bakımda Deliryum Yönetimi
Doç. Dr. Özlem DOĞU
14.40- 15.10 Konferans: Yoğun Bakımda Beslenmeye İlişkin Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
Prof. Dr. Aysel GÜRKAN
15.10- 15.40 Kahve Arası & Stant Turu
15.40- 16.10 Konferans: Beyin Ölümü ve Donör Bakımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Prof. Dr. Tuğhan UTKU
16.10- 17.10 Panel: Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülçin BOZKURT, Dr. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL

İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Çocuk İzlemi
Uzm. Hem. Tülay YAKUT
Pediyatrik Deliryum Yönetimi
Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Aile Entegre Bakım
Dr. Hem. Öznur TİRYAKİ
17.30- 18.00 Uydu SempozyumuEGE DENİZ MEDİKAL
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi ve Kanıta Dayalı Bakım
Oturum Başkanları:
Uzm. Hem. Duygu GÜNDÖNDÜ KARS, Uzm. Hem. Ömer DOĞANAY
Uzm. Hem. Ebru KIRANER
18.00- 19.00 Doç. Dr. Sevim Ulupınar ile “ Kendinle Buluşma Saati”
09.00- 09.30 Uydu SempozyumuMEDCAPTAIN
Güvenli İnfüzyon Uygulamaları
Oturum Başkanı:
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN
09.30- 10.30 Panel: Dünya’da ve Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşiresinin Eğitimi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya KAYA, Doç. Dr. Sevim ULUPINAR

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Dorina HARPER, MS, APRN-CNS, ACNS-BC, CCRN, CNRN Clinical Nurse Specialist - Critical Care/Neurosciences
Afrika’da Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Juliet KWADZODEH, ICU Nursing Consultancy
Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Doç. Dr. Emine TÜRKMEN
10.30- 11.00 Kahve Arası & Stant Turu
11.00-12.00 Panel: İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavi Yöntemlerine İlişkin Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aysel GÜRKAN, Doç. Dr. Sevilay ERDEN

Prone Pozisyonu
Hem. Feride AKSOY
Erken Mobilizasyon
Alicia SAN JOSE, RN, PhD
Mekanik Ventilasyondan Ayırma-Weaning Uygulamaları
Prof. Dr. Sevim ÇELİK
12.00-12.30 Uydu SempozyumuRESPİTEK
Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Oturum Başkanı:
Uzm. Hem. Tülay YAKUT
Mihriban HANÇER
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Panel: İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Kontrolünde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN ve Doç. Dr. Besey ÖREN

Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonlar
Dr. Hem. Melike ÇAKIR
Ventilatör İlişkili Pnomoni
Hem. Melek AYDIN
Üriner Kateter İlişkili Enfeksiyonlar
Dr. Öğr. Üyesi H. Banu KATRAN
14.30-15.00 Konferans: ABD’de İleri Hemşirelik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Hem. Melike ÇAKIR
Susan YEAGER, DNP, RN, CCRN, ACNP-BC, FNCS
15.00-15.30 Kahve Arası & Stant Turu
15.30-16.30 Panel: CPR Sonrası Tedavi ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN, Doç. Dr. Özlem DOĞU

Nörolojik İyileşmenin Sağlanması
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
Soğutma Teknolojileri
Dr. Süha BOZBAY
16.30-17.00 Konferans: Sepsis Yönetiminde Kanıt Temelli Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN
17.00- 18.00 Panel: Yoğun Bakımlarda Kanıta Dayalı Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKBAL ERGÜN, Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN

İzmir Çiğli EAH Örneği
Dr. Hem. Ümran BİNGÖL
Koç Üniversitesi Hastanesi Örneği
Uzm. Hem. Berrin BULUT ÇEPNİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk YB Örneği
Dr. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL
18.00- 19.00 Doç. Dr. Sevim Ulupınar ile “ Kendinle Buluşma Saati”
08.30- 09.00 Konferans: ECMO Tedavisi ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi H. Banu KATRAN
Hem. Ebru TAŞPINAR
09.00- 09.30 Konferans: Planlanmamış Ekstübasyonu Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
09.30- 10.00 Konferans: Kritik Hastalarda Ağız Bakımında Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine TÜRKMEN
Dr. Hem. Özlem KERSU
10.00-11.00 Panel: Kanıta Dayalı Hasta Güvenliği Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ükke KARABACAK, Hem. Berrin TUNALI

Güvenli Hasta Transportu
Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ
Güvenli Hasta Teslimi
Hem. Didem CENGİZ
Homeodinamik Monitörizasyonda Güvenli Uygulamalar
Uzm. Hem. Gülden AVCI
11.00- 11.30 Uzman ile Söyleşi: Yoğun Bakım Hemşireliğinde Değerler ve Bakım Davranışları
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Meral MADENOĞLU KIVANÇ, Hem. Ayşe PİŞKİN
Doç. Dr. Emine KOL
11.30- 12.00 Kapanış
 DUYURULAR
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  09 Kasım 2022
 • Kongre Bitiş Tarihi
  12 Kasım 2022
 • Bildiri Gönderimi Son Tarihi
  15 Eylül 2022
 • Bildiri Değerlendirme Tarihi
  30 Eylül 2022
 • İndirimli Kayıt Son Tarihi
  31 Ağustos 2022